Back to the top

Huisregels

Huisregels

Huisregels

 1. Toegang voor alle leeftijden
 2. De organisatie heeft het recht om personen de toegang tot de locatie te weigeren of te verwijderen van de locatie
 3. Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan. Personen tot en met 25 jaar moeten zich kunnen legitimeren
 4. Het bezit, gebruik en/of handel van drugs is verboden
 5. Het bezit van slag-, steek- en/of vuurwapens, evenals andere goederen die als wapen gebruikt kunnen worden, zijn verboden
 6. Het is verboden om de accommodatie met het volgende te betreden:
  Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, vlaggen, stokken, paraplu’s, (huis)dieren, spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en.of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of het welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, vervoersmiddelen, professionele video-, audio-, opname- en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan: digitale compact camera’s en mobiele telefoons met een camera/foto functie)
 7. Het meenemen van eigen drank en/of eten is niet toegestaan
 8. Bij overmatig drankgebruik heeft de organisatie recht om een persoon te verwijderen van het terrein
 9. Er wordt geen toegang tot de accommodatie verleend aan groeperingen of mensen die kleding dragen die gerelateerd zijn naar groepen, groeperingen, politieke voorkeur of clubs. Te denken valt hierbij aan: motorclubs (Jacks met verwijzingstekens), politieke partijen, voetbalclub (shirts), en dergelijke
 10. Er wordt geen toegang tot de locatie verleend aan mensen die niet aan de kleding voorschriften voldoen (bijv. baseballcabs, beach kleding, sportkleding)
 11. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verlies, diefstal en/of beschadiging van waardevolle voorwerpen en overige persoonlijke bezittingen. Hier dient u zelf op te letten. Houdt er rekening mee dat dit soort grote publieksevenementen zakkenrollers aantrekt
 12. Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle partijen
 13. Het lastig vallen van andere bezoekers wordt niet getolereerd
 14. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd en leiden tot verwijdering van de locatie
 15. Bij betreding, dan wel bij verdenking van een overtreding van de huisregels in de locatie, stemt men in met vrijwillige fouillering / visitatie
 16. Flyeren en andere wijze van promotie is zonder toestemming van de organisatie verboden. Bij illegale promotie worden de schoonmaakkosten verhaald op de desbetreffende organisatie.
 17. Het zonder toestemming van de organisatie handelen (in welke vorm dan ook) van goederen is verboden
 18. Bij betreding van de locatie stemt men er automatisch mee in dat de tijdens dit evenement gemaakt beeld- en geluidsopnamen gebruikt mogen worden voor verslagen en promotionele doeleinden van of voor de organisatie
 19. Bij onregelmatigheden / calamiteiten dient onmiddellijk de beveiliging of ander personeel gewaarschuwd te worden
 20. Aanwijzingen van het personeel of de beveiligingsdienst dienen te worden opgevolgd
 21. Toegang tot de locatie geschiedt op eigen risico. Indien u onwel bent of gehoorbescherming nodig heeft, dan kunt u zich begeven naar de EHBO / EHBO ruimte / Bar
 22. Bij het niet instemmen met de bovenstaande huisregels wordt u de toegang geweigerd
 23. Bij het betreden van de locatie gaat u akkoord met alle bovenstaande regels

© Alegria Festival